Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for berge

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet berge, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke berge i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "berge".

Berge i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet berge i en setning.


 1. Andre gjorde ingen forsøk på å berge seg.


 2. Bare tre dager etter forliset forsøkte man å berge skipet.


 3. Hans uttalte forsett var å berge avisen gjennom krigsårene.


 4. For å berge livet må Andevare gi fra seg gullet og ringen sin.


 5. Selv om skipet ikke kunne heves, var det stadig viktig å berge bestykningen.


 6. Det lyktes å berge såpass mye av plankene at det ble nok til hele peisestuen.


 7. Maggie foreslår at de oppsøker en terapeut, i forsøk på å berge deres ekteskap.


 8. Etter gjentatte forsøk var det blitt klart at det ikke var mulig å berge skipet.


 9. De som befant seg i riggen og mersekurvene hadde en viss mulighet for å berge seg.


 10. Etter Paludan var gått fra borde konsentrerte offiserene seg om å berge mannskapet.


 11. Man hadde større suksess med seg om å berge løse gjenstander, seil, rigg og kanoner.


 12. Det ble forsøkt å berge Yorktown, og hun ble tatt under slep av slepebåten USS Vireo (AM-52).


 13. Allikevel lovet Bernard å berge de skipbrudne britene og forberedte å seile til Río de la Plata.


 14. Crean hadde mottatt Albertmedaljen for å berge livet til Edward Evans på Terra Nova-ekspedisjonen.


 15. Deretter ble det organisert årlige undersøkelser for å kartlegge vrakplassen og berge gjenstander.


 16. De resterende 68 ble tatt om bord i tre taubåter som ble sendt av White Star Line for å berge skipet.


 17. Dette skal gjøre pasientbehandlingen mer effektiv for å berge flest mulig pasienter med de mindlene man har.


 18. Det tok fire forsøk før Shackleton var i stand til å vende tilbake til Elefantøya for å berge de skipbrudne der.


 19. Gårdsbestyrer Julian Frengen og naboen Peder Hagemo var to av mennene som deltok i arbeidet med å berge kirkeinventaret.


 20. Sagaenes personer kunne ikke rå over lagnaden, men æren var innenfor hva de kunne gjøre noe med, og således berge ettermælet.


 21. Jacobsens hovedforsvar bygget på at alle hans handlinger var grunnet i et ønske om å berge Glåmdalen som en sosialt betont avis.


 22. Osteologen Ebba Düring mente skadene på de døde var et bevis på at mennene om bord på Kronan brukte alle midler for å berge seg.


 23. Marx hadde litt inntekter fra journalistisk arbeid, men det hjalp ikke nok på økonomien for å berge familien ut av elendigheten.


 24. Deane offentliggjorde at han hadde klart å berge en lensepumpe og den nederste del av stormasten, som måtte ha vært inni skipet.


 25. Senere, i 1939, klarte hun å berge jødiske passasjerer om bord på motorskipet Saint-Louis til et midlertidig opphold i Frankrike.


 26. Tilfeldigvis krevde pave Eugenius III høsten 1145 at han ga seg på korstog til Midtøsten for å berge de frankiske kongedømmene der.


 27. Kreusa forlot Ion i villmarken, men Apollon ba Hermes berge barnet og føre ham til orakelet i Delfi hvor han ble oppfostret av en prestinne.


 28. Med hjelp av en nylig oppfunnet gummidykkerdrakt og dykkerhjelm av metall begynte Deane og Edwards å undersøke vraket og berge løse gjenstander.


 29. Phoenix fikk så store skader at skipets kaptein og mannskap kunne bare berge skipet og seg selv ved å seile det på grunn mellom Tresco og St Martin's.


 30. Deler av utenlandsformuen hadde dessuten blitt brukt til kjøpet av Anglo Norness, og dens størrelse var nå for beskjeden til å kunne berge Reksten ut av uføret.


 31. Etter å ha hjulpet til å berge de skipbrudne etter Endurance-forliset kom Shackleton hjem til England i slutten av mai 1917, mens første verdenskrig fremdeles pågikk.


 32. Allerede noen dager etter forliset ønsket statssekretær William Paget å berge skipet, og Charles Brandon som kong Henrik VIIIs svoger fikk ansvaret for bergingsarbeidet.


 33. Egil blir ført fram for sin verste uvenn som han tidligere har reist nidstang mot, men han blir gitt en utveg til å berge livet, nemlig å dikte et hylningsdikt til kongen.


 34. Forsøket på å berge Egypts tidligere herrer feilet; egypterne ventet for lenge, og Nineve hadde allerede falt, og den assyriske kong Sinsharisjkun var allerede død da Neko II sendte sin hær nordover.


 35. Forskjellige avleiringslag og kjemiske rester på gjenstandene er spor etter hvordan nedbrutte gjenstander kan ha sett ut, så for å berge viktig informasjon måtte arbeidet gjøres med størst mulig forsiktighet.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ bergarter bergede ››

Generell informasjon om "berge" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet berge som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "berge" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "berge".