Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for astronomen

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet astronomen, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke astronomen i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "astronomen". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av astronomen kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: astronomene, astronomenes og astronomens. Hvis du klikker på bøyningen av astronomen som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Astronomen i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet astronomen i en setning.


 1. Som beskrevet av astronomen Steven Soter:.


 2. Begge navn ble foreslått av astronomen Brown.


 3. Det ledes av den kroatiske astronomen Korado Korlević.


 4. Samtidig ble nedslaget filmet av astronomen George Hall.


 5. Asteroiden er oppkalt etter den finske astronomen Liisi Oterma.


 6. Asteroiden er oppkalt etter den finske astronomen Yrjö Väisälä.


 7. Asteroiden er oppkalt etter den finske astronomen Anders Donner.


 8. Asteroiden er oppkalt etter den svenske astronomen Nils Nordenmark.


 9. Galaksen ble oppdaget av den franske astronomen Charles Messier 19.


 10. Ligningene ble løst av den tyske astronomen Karl Schwarzschild i 1916.


 11. Katalogen ble sammenstilt i løpet av 1880-tallet av den danske astronomen J.


 12. Den er oppkalt etter Sophia, kona til den tyske astronomen Hugo von Seeliger.


 13. Fjellet har navn etter den italienske fysikeren og astronomen Galileo Galilei.


 14. Maia ble av astronomen Otto Struve feilaktig antatt å være en variabel stjerne.


 15. Oppdagelsen ble offentliggjort i et brev sendt til den tyske astronomen Johann H.


 16. Den ble oppdaget av den sovjetrussiske astronomen Nikolai Stepanovich Chernykh den 2.


 17. Drakes ligning ble fremsatt i 1961 av den amerikanske astronomen og kosmologen Frank D.


 18. Parsons ble født i London som den yngste sønnen til den kjente astronomen William Parsons.


 19. Den tyske astronomen Simon Marius (1573–1624) hevdet også å ha funnet de galileiske månene.


 20. Ganymedes kan ha blitt observert av den kinesiske astronomen Gān Dé (甘德) sommeren 365 f.Kr.


 21. Navnene, som stammer fra gresk mytologi, ble foreslått av den samtidige astronomen Simon Marius.


 22. På veien dit stoppet de i Hamburg hvor Abel møtte astronomen Schumacher som tok vennlig mot ham.


 23. I 1888 oppdaget Fleming hestehodetåken på en teleskop-fotogrammetri-plate laget av astronomen W.H.


 24. Sultanen ble fortalt at det fantes observasjonelle feil gjort av sultanene og astronomen Ulugh Beg.


 25. I den islamske astronomien beskrev den andalusiske astronomen Abū Ishāq Ibrāhīm al-Zarqālī i det 11.


 26. Sammen med astronomen og matematikeren Thomas Harriot, fant han at kometen fulgte en kurveformet bane.


 27. Alle viktige nedtegnelser i notatene var foretatt på Vardøhus, understreket den amerikanske astronomen.


 28. Han ble også påvirket av astronomen Hans Geelmuyden (1844–1920) og meteorologen Henrik Mohn (1835–1916).


 29. Dette spesielt på bakgrunn av de ytterligere bidrag som fremkom i debatten, blant annet fra astronomen C.


 30. I 1675 brukte astronomen John Flamsteed det runde tårnet som observatorium, før han flyttet til Greenwich.


 31. I 2004 ble boken The Priviliged Planet gitt ut av astronomen Guillermo Gonzales og filosofen Jay Richards.


 32. I 1587 dro han til Roma og oppsøkte der astronomen, matematikereren og lærebokforfatteren Christopher Clavius.


 33. I 1978 oppdaget den sovjetiske astronomen Ljudmila Ivanovna Tsjernykh en ny småplanet som fikk navnet 3010 Usjakov.


 34. I 1610 foreslo den engelske astronomen William Lower at Keplers lover for planetenes bevegelser også gjaldt for kometer.


 35. Blant kjente svenske vitenskapsmenn og kvinner kan nevnes Carl von Linné, astronomen Anders Celsius og fysikeren Lise Meitner.


 36. Hopen ble oppdaget av den franske astronomen Charles Messier i 1764 og ble inkludert i hans liste over kometlignende objekter.


 37. En gjennomgang i 1997 av historiske astronomiske tegninger, antyder at astronomen Cassini registrerte et nedslagskrater i 1690.


 38. Den franske astronomen Nicolas-Claude Fabri de Peiresc foreslo personnavn fra Medici-familien, men forslaget ble ikke tatt opp.


 39. På 1500-tallet utviklet astronomen Nikolaus Kopernikus en matematisk modell som forutsa himmellegemenes bevegelser i solsystemet.


 40. Navnet, som betyr enhet, er tittelen på bok av den italienske astronomen Pietro Angelo Secchi, og hedrer dessuten Italias samling.


 41. Den russiske astronomen Friedrich Georg Wilhelm von Struve nådde frem med navnet Neptun overfor det russiske vitenskapsakademi 29.


 42. Et matematisk forhold mellom banene til gasskjempenes måner i solsystemet, ble i 1968 formulert av den engelske astronomen Stanley F.


 43. En mindre planet, 3623 Chaplin, oppdaget av den sovjetiske astronomen Lyudmila Georgievna Karachkina i 1981, er oppkalt etter Chaplin.


 44. I 1886 etablerte Mary Anna Draper, den rike enken etter astronomen Henry Draper, Henry Draper Memorial for å finansiere HCOs forskning.


 45. William Herschel, som oppdaget dobbeltstjernene, var den første astronomen som forsøkte å måle opp fordelingen av stjerner i universet.


 46. Den romersk-egyptiske astronomen Ptolemaios skrev om muligheten for planetpassasjer over solens overflate i verket Planetary Hypotheses.


 47. Den britiske astronomen Edmond Halley (1656–1742) mente nordlyset skyldtes en magnetisk væske som lekket ut fra jorden ved polarområdene.


 48. Samme dag oppdaget den tyske astronomen Albert Marth asteroiden 29 Amphitrite, oppkalt etter den greske sjøgudinnen og nereiden Amfitrite.


 49. Den tyske astronomen Johann Bayer skapte en rekke stjernekart og brukte greske bokstaver som betegnelse for stjernene i hvert stjernebilde.


 50. Den franske astronomen Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580–1637) foreslo personnavn fra Medici-familien, men forslaget ble ikke tatt opp.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Planet, https://no.wikipedia.org/wiki/Eris_(dvergplanet), https://no.wikipedia.org/wiki/Zvjezdarnica-observatoriet, https://no.wikipedia.org/wiki/Jupiter, https://no.wikipedia.org/wiki/1529_Oterma, https://no.wikipedia.org/wiki/1573_Väisälä, https://no.wikipedia.org/wiki/1398_Donnera, https://no.wikipedia.org/wiki/1463_Nordenmarkia, https://no.wikipedia.org/wiki/Messier_49, https://no.wikipedia.org/wiki/Schwarzschild-radius, https://no.wikipedia.org/wiki/NGC-katalogen, https://no.wikipedia.org/wiki/251_Sophia, https://no.wikipedia.org/wiki/Galileotoppen, https://no.wikipedia.org/wiki/Maia_(stjerne), https://no.wikipedia.org/wiki/4_Vesta, https://no.wikipedia.org/wiki/2190_Coubertin, https://no.wikipedia.org/wiki/Drakes_ligning, https://no.wikipedia.org/wiki/Charles_Algernon_Parsons, https://no.wikipedia.org/wiki/Io_(måne), https://no.wikipedia.org/wiki/Ganymedes_(måne), https://no.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei, https://no.wikipedia.org/wiki/Niels_Henrik_Abel, https://no.wikipedia.org/wiki/Williamina_Fleming, https://no.wikipedia.org/wiki/Taqi_al-Din, https://no.wikipedia.org/wiki/Merkur, https://no.wikipedia.org/wiki/Komet, https://no.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Hell, https://no.wikipedia.org/wiki/Kristian_Birkeland, https://no.wikipedia.org/wiki/Stonehenge, https://no.wikipedia.org/wiki/Tower_of_London, https://no.wikipedia.org/wiki/Planeters_evne_til_å_opprettholde_liv, https://no.wikipedia.org/wiki/Fjodor_Usjakov, https://no.wikipedia.org/wiki/Sverige, https://no.wikipedia.org/wiki/Messier_18, https://no.wikipedia.org/wiki/Callisto_(måne), https://no.wikipedia.org/wiki/Solsystemet, https://no.wikipedia.org/wiki/306_Unitas, https://no.wikipedia.org/wiki/Neptun_(planet), https://no.wikipedia.org//wiki/Asteroidebeltet, https://no.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin, https://no.wikipedia.org/wiki/Stjerne

Astronomene i en setning

Astronomene er en bøyningsform av astronomen, nedenfor finner du eksempelsetninger for astronomene.


 1. De australske astronomene Timothy Bovaird og Charles H.


 2. De fleste astronomene ved Kreala-skolen aksepterte hans planetmodell.


 3. Faktisk var det en slik komet å se, i 923, 925 eller i 928, ifølge astronomene.


 4. I 1992 oppdaget astronomene Aleksander Wolszczan og Dale Frail planeter rundt pulsaren PSR B1257+12.


 5. Også Enckes komet og Bielas komet fikk sine navn etter astronomene som beregnet banene og ikke oppdagerne.


 6. I antikken merket astronomene seg hvordan enkelte lys beveget seg over himmelen i forhold til andre stjerner.


 7. Opprinnelig ble også Plutos størrelse feilvurdert, og astronomene trodde den kunne være på størrelse med Mars.


 8. Mars som et vandrende objekt på nattehimmelen ble nedtegnet av de gamle egyptiske astronomene, og i året 1534 f.Kr.


 9. Eldre danske forskere av betydning er blant annet fysikeren Hans Christian Ørsted og astronomene Tycho Brahe og Ole Rømer.


 10. En umiddelbar konsekvens var at den forklarte et lite misforhold i bevegelsen til planeten Merkur som hadde plaget astronomene i mange tiår.


 11. Noen av de fremstående muslimske astronomene som sto bak viktige bidrag til astronomien var perserne Abu Rayhan Biruni, Al-Battani og Thābit.


 12. De danske astronomene Poul Jensen og Karl Augustesen oppdaget i 1985 en ny asteroide, og denne ble gitt navnet 3318 Blixen etter Karen Blixen.


 13. De to astronomene sammenlignet spektrum av solen med andre stjerner, for eksempel Sirius, og fant forskjeller i spektrallinjenes tykkelse og antall.


 14. I 1976 lanserte de amerikanske astronomene Carl Sagan og Edwin Ernest Salpeter en hypotese om ammoniakk- eller vannbasert liv i Jupiters øvre atmosfære.


 15. Ut fra en gjennomgang av tilgjengelige resultater, anslo de franske astronomene Didier Saumon og Tristan Guillot i 2004 kjernens masse til å være 9–22 ganger jordens masse.


 16. Jesuittene var kirkens fremste astronomer og den intellektuelt sett mest innflytelsesrike ordenen i Den katolske kirke, med Christopher Clavius som en av de fremste astronomene.


Kilde: https://no.wikipedia.org//wiki/Asteroidebeltet, https://no.wikipedia.org/wiki/Planet, https://no.wikipedia.org/wiki/Rumhold, https://no.wikipedia.org/wiki/Komet, https://no.wikipedia.org/wiki/Eris_(dvergplanet), https://no.wikipedia.org/wiki/Mars_(planet), https://no.wikipedia.org/wiki/Danmark, https://no.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein, https://no.wikipedia.org//wiki/Astronomi, https://no.wikipedia.org/wiki/Karen_Blixen, https://no.wikipedia.org/wiki/Stjerne, https://no.wikipedia.org/wiki/Jupiter, https://no.wikipedia.org/wiki/Saturn, https://no.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei

Astronomenes i en setning

Astronomenes er en bøyningsform av astronomen, nedenfor finner du eksempelsetninger for astronomenes.


 1. Hovedformålet bak observatoriet var å imøtekomme astronomenes behovene, i tillegg til å kunne tilby et bibliotek og et verksted for å utvikle nye instrumenter.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Taqi_al-Din

Astronomens i en setning

Astronomens er en bøyningsform av astronomen, nedenfor finner du eksempelsetninger for astronomens.


 1. Galileo var kjent med den store astronomens arbeider, og etterpå korresponderte de fra tid til annen om matematiske problemer, og Clavius sendte Galileo eksemplarer av sine bøker etterhvert som de utkom.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ astronom astronomer ››

Generell informasjon om "astronomen" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet astronomen som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "astronomen" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "astronomen".