Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for assosieres

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet assosieres, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke assosieres i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "assosieres".

Assosieres i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet assosieres i en setning.


 1. De assosieres likeledes med fruktbarshetsriter.


 2. Denne landsbyen assosieres med Edmund-kulten den dag i dag.


 3. De assosieres noen ganger med interstellar gass og interstellart støv.


 4. Her finnes det en enkeltstrofe hvor Loke omtales under navnet Lopt og assosieres med runene.


 5. Han har arbeidet på rundt 80 album, og assosieres oftest med hard rock/heavy metal-band som:.


 6. Selv om Karamay assosieres med ørken finnes det innsjøer og flere fluviale landskap i området.


 7. I dagligtale assosieres gjerne folklore med kulturelementer overlevert fra gamle dagers bønder.


 8. Wagner er den komponisten som oftest assosieres med ledemotiver, og Parsifal bruker dem flittig.


 9. Dette ble et tap både for Norge og Lewenhaupt, som gikk av da han ikke ville assosieres med voldstrusler.


 10. Svekket sosial kognisjon og symptomer på paranoia assosieres med schizofreni, og sosial isolasjon forekommer ofte.


 11. Videre er det bevist at CGRP er en betydelig nevrologisk budbringer, som assosieres både med migrene og klasehodepine.


 12. Han blir ofte klassifisert som ekspresjonist, men var selv klar på at han ikke ville assosieres med dem eller deres program.


 13. Attac er en av de organisasjonene som ofte assosieres med antiglobaliserings-bevegelsene, og ble startet i Frankrike i 1998.


 14. Åpne planløsninger assosieres ofte med mer lys og romslighet, men med den konsekvens at det er færre rom og dertil mindre privatliv.


 15. Ordet infarkt assosieres gjerne med hjertet (hjerteinfarkt), men man kan få infarkt i mange organer og vev i kroppen, ikke bare i hjertet.


 16. Salman Rushdie, John Fowles, David Foster Wallace , Thomas Pynchon og Julian Barnes er forfattere fra vår tid som assosieres med begrepet.


 17. Et av Oslos mest kjente landemerker, Holmenkollbakken, assosieres med Vestre Aker, men ligger strengt tatt i Nordmarka rett innenfor markagrensa.


 18. I virkeligheten kan volven assosieres med både Angerboda og Takk selv om de rent logisk utelukker hverandre fra de øvrige beskrivelser som er kjent om dem.


 19. Nye genom-assosiasjonsstudier antyder at gener som assosieres med økt risiko for schizofreni og bipolar lidelse, til dels overlapper mellom de to lidelsene.


 20. Høy kroppsvekt assosieres med ulike sykdommer, spesielt hjerte- og karsykdommer, diabetes mellitus type 2, obstruktiv søvnapné, visse typer kreft og slitasjegikt.


 21. Konfliktteori er oftest forbundet med marxismen, men kan som reaksjon på funksjonalistiske og positivistiske metoder også assosieres med en rekke andre perspektiver:.


 22. Der hvor den tradisjonelle opera bestod av enkelte musikalske 'numre' med klare grenser, ønsket Wagner å skape en uavbrutt melodi gjennom ledemotiver som assosieres med personer og temaer.


 23. Etnofarmakologi, som ofte assosieres med etnobotanikk, er studiet av medisinske planters virkninger, og hvordan bruken/virkningene av dem varierer mellom ulike kulturer og etniske grupper.


 24. Selv om postmodernistiske innfallsvinkler på andre fagområder ofte assosieres med litteraturvitenskapen, har postmodernistiske tanker bare i liten grad fått innpass i litteraturvitenskapen selv.


 25. Ordensbåndet kan være utformet i nasjonale farger, hentet fra riksvåpen eller nasjonalflagg, det kan ha en egen farge som assosieres med dynastiet som tildeler den, eller en helt egen ordensfarge.


 26. Aktiv effekt kan assosieres med omsetning av energi som fører til oppvarming som for eksempel i en elektrisk ovn, aluminiumsproduksjon ved elektrolyse eller omforming til mekanisk arbeid i en motor.


 27. Et kapittel inneholder en kuriøs liste over eksotiske medisiner som ble sendt fra patriarken Elias av Jerusalem (494-516) til kong Alfred, noe som er grunnlaget for at boken assosieres med kong Alfreds hoff.


 28. Samme kilde hevdet også at han ble diagnostisert med skrumplever, men at dette ikke kunne offentliggjøres av hensyn til allmennheten, fordi skrumplever normalt assosieres med konsekvensene av alkoholmisbruk.


 29. I filmen spiller Charlie Fineman (Adam Sandler) for å lette sin depresjon, mens deler av spillet gjenspeiles i filmen; de falne kolossene assosieres med verdens handelssenter i New York etter terrorangrepet 11.


 30. Italia forbindes ofte med defensiv kontroll og kreativ og fantasifull midtbane og angrep, mens Tyskland assosieres med et kraftfullt lagspill der summen er større enn delene og der man spiller til dommeren blåser.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Apsara, https://no.wikipedia.org/wiki/Edmund_martyren, https://no.wikipedia.org/wiki/Stjernehop, https://no.wikipedia.org/wiki/Loke, https://no.wikipedia.org/wiki/Colin_Richardson, https://no.wikipedia.org/wiki/Karamay, https://no.wikipedia.org/wiki/Folkeminne, https://no.wikipedia.org/wiki/Parsifal_(opera), https://no.wikipedia.org/wiki/Unionsoppløsningen, https://no.wikipedia.org/wiki/Schizofreni, https://no.wikipedia.org/wiki/Klasehodepine, https://no.wikipedia.org/wiki/Max_Beckmann, https://no.wikipedia.org/wiki/Antiglobaliseringsbevegelsen, https://no.wikipedia.org/wiki/Plantegning, https://no.wikipedia.org/wiki/Blodpropp, https://no.wikipedia.org/wiki/Postmodernisme, https://no.wikipedia.org/wiki/Oslo, https://no.wikipedia.org/wiki/Fedme, https://no.wikipedia.org/wiki/Konfliktteori, https://no.wikipedia.org/wiki/Den_flyvende_hollender_(opera), https://no.wikipedia.org/wiki/Etnofarmakologi, https://no.wikipedia.org/wiki/Orden_(utmerkelse), https://no.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_spenning, https://no.wikipedia.org/wiki/Balds_legebok, https://no.wikipedia.org/wiki/Yasir_Arafat, https://no.wikipedia.org/wiki/Shadow_of_the_Colossus, https://no.wikipedia.org/wiki/Italias_herrelandslag_i_fotball

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ assosiere assosiering ››

Generell informasjon om "assosieres" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet assosieres som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "assosieres" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "assosieres".