Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for ærerike

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet ærerike, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke ærerike i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "ærerike".

Ærerike i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet ærerike i en setning.


  1. Utdypende artikkel: Den ærerike revolusjon.


  2. Denne prosessen ble kjent som Den ærerike revolusjon.


  3. En viktig forskjell er at Den ærerike revolusjon var en borgerkrig mellom to fraksjoner av landets herskende klasse.


  4. Selv om dette var hovedsakelig en engelsk hendelse, den såkalte ærerike revolusjonen, fikk det stor innvirkning på skotsk historie.


  5. Det mest ærerike ville ha vært å velge døden, slik en stridbar hardhaus av Egils type normalt ville ha gjort, men her har Egils saga sin egen vri.


  6. Mot slutten av verket angrep han sine motstandere som blodige forfølgere hvis formål er å skjende det ærerike Jesu Kristi Evangelium, noe de aldri skal klare å gjøre.


  7. Den normanniske erobringen betraktes som den siste vellykkede invasjonen av England, skjønt den nederlandske seier i Den ærerike revolusjon i 1688 også kan kalles en vellykket invasjon fra Kontinentet.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ ærendet ærerikt ››

Generell informasjon om "ærerike" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet ærerike som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "ærerike" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "ærerike".