Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for ansikter

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet ansikter, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke ansikter i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "ansikter".

Ansikter i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet ansikter i en setning.


 1. Jeg vil bare se muntre ansikter rundt dette bordet!


 2. De to eremittene har for øvrig Schieles og Klimts ansikter.


 3. Stikkontakter som likner på ansikter eller smilefjes med følelser.


 4. På alles ansikter var det skrevet: Lønningene blir fortsatt utbetalt.


 5. Streisands neste film som regissør var komedien Speilets to ansikter i 1996.


 6. Spedbarn begynner å smile omkring seks uker gamle, ofte når de ser andre ansikter.


 7. Skulle jeg kopiert ansikter, ville jeg vært mer opptatt av det enn å gjøre dem levende.


 8. Etter Yentl regisserte hun filmene Tidevannets fyrste (1991) og Speilets to ansikter (1996).


 9. Vanlige eksempler er å se ansikter og figurer i flekker, bilder, gjenstander og naturformasjoner.


 10. I de skyttergravene som ikke hadde periskoper tilgjengelig, var soldatenes hoder og ansikter spesielt utsatt.


 11. De tre har blodrøde ansikter og hender, i tråd med Ryggens vanlige fargesymbolikk hvor rødt representerer ondskap.


 12. Hovedmotivet i teppet er en vertikal strøm av mynter og ansikter som illustrerer økonomiens og samfunnets samlebånd.


 13. I boken Helten med tusen ansikter (1949, norsk utgave 2002) blir den arketypiske heltens besværlige reise undersøkt.


 14. Mange som konkurrerer med å huske best hevder å ha benyttet denne teknikken for å huske ansikter, tall og lister med ord.


 15. Deler av dette området er også viktig for oppfattelsen av ansikter og steder, og for bearbeiding av følelser og visuelle minner.


 16. Hans motstanderne er en vev av lukkede ansikter, hvor kansleren Konrad Adenauer og utenriksminister Halvard Lange kan gjenkjennes.


 17. Det øverste feltet er delt i tre: til venstre Ossietzky og andre fanger bak gitter; til høyre et tilsvarende felt med ansikter bak gitter.


 18. Ifølge Streisand tilbød ikke filmselskapet nok penger til å imøtekomme Kramers krav, og da regisserte hun Speilets to ansikter (1996) i stedet.


 19. Fordi mennesker er flokkdyr som trenger å tolke følelser og atferd på grunnlag av sosiale signaler, er menneskehjernen særlig opptatt av ansikter.


 20. Navnet Etiopia betyr De svartes land, og er dannet av de to greske ordene aithos (brenne) og ops (ansikt), det vil si (mennesker med) ansikter (svart)brent (av sol).


 21. Et unntak av dette er Joseph Campbells bok The Hero With a Thousand Faces (Helten med tusen ansikter, 1949) som hevder at alle heltemyter følger det samme underliggende mønster.


 22. Streisand komponerte og sang låten I Finally Found Someone med Bryan Adams i forbindelse med Speilets to ansikter, og ble nominert til Golden Globe og Oscar for beste sang for denne.


 23. På 1600-tallet var læren imidlertid blitt redusert til en slags spådomskunst og selskapslek som tolket ansikter ut fra universelle personlighetstrekk og følelser, som frykt, stolthet, verdighet og sinne.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ ansiktene ansiktet ››

Generell informasjon om "ansikter" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet ansikter som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "ansikter" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "ansikter".