Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for annullert

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet annullert, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke annullert i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "annullert".

Annullert i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet annullert i en setning.


 1. Samme dag ble valget annullert, og 25.


 2. Det kongelige ekteskap ble annullert den 11.


 3. Løpet endte i kaos på grunn av tåke og resultatet ble annullert.


 4. Alle salgskontrakter ble i mars 1945 annullert, noe som førte til oppsigelser.


 5. Mesterskapet ble annullert på grunn av kontroverser rundt Håkon Westbys deltagelse.


 6. Aksjetegningen ble senere annullert på grunn av uenigheter rundt verdien av aksjene.


 7. Kontrakten, som var verdt mer enn US$ 269 722 960, blei annullert etter at Gyanendras diktatur falt.


 8. Bohemond hevdet at Alexios hadde sviktet korstoget og dermed annullert alle dets troskapsløfter til ham.


 9. I andre omgang presset Brann desperat for utligning, og Brann fikk blant annet et mål feilaktig annullert.


 10. Noen minutter senere trodde alle at Brustad hadde scoret sitt andre, men dette målet ble meget tvilsomt annullert for offside.


 11. To spanske mål ble noe kontroversielt annullert fordi dommeren dømte at innleggene hadde gått over kortlinjen, men ifølge videoopptak var ingen av dem det.


 12. I siste del av 1944, da Tysklands nederlag nærmet seg, forsøkte mange personer av helt eller delvis etnisk tysk herkomst å få annullert sitt tyske statsborgerskap.


 13. Etter at Henrik VIII fikk annullert ekteskapet med Anne Boleyn, ble Elizabeth og halvsøsteren Maria erklært å være født utenfor ekteskap, og fjernet fra arverekkefølgen.


 14. Ifølge Beneš var dermed alt som skjedde etter München (herunder Beneš egen avgang) annullert, ikke relevant og ulovlig, Tsjekkoslovakia fortsatte dermed å eksistere ubrutt.


 15. Først i 1527 innledet kong Henrik hemmelige forhandlinger for å få annullert sitt ekteskap med dronning Katarina av Aragonia, som etter 20 års samliv ikke hadde gitt ham noen sønn.


 16. I 1810 ble han med i hæren under Félix María Calleja del Reys kommando.Han var presidentkandidat og vant valget i 1828, men han forlot landet under en militær konflikt og valget ble annullert.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ annullering annullerte ››

Generell informasjon om "annullert" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet annullert som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "annullert" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "annullert".