Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for alkoholmisbruk

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet alkoholmisbruk, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke alkoholmisbruk i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "alkoholmisbruk". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av alkoholmisbruk kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: alkoholmisbrukere og alkoholmisbrukerens. Hvis du klikker på bøyningen av alkoholmisbruk som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Alkoholmisbruk i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet alkoholmisbruk i en setning.


 1. Brixtofte hadde et langvarig alkoholmisbruk.


 2. Jæger skrev en bok, Menneskevennen, til advarsel mot alkoholmisbruk.


 3. Virkningene av et langvarig alkoholmisbruk framgår tydelig på bildet.


 4. Charles Gloyd døde som følge av sitt alkoholmisbruk, 29 år gammel, i 1869.


 5. Læstadius holdt prekener på samisk, og prekte mot reintyveri og alkoholmisbruk.


 6. Langtids alkoholmisbruk kan føre til mangel på tiamin som igjen kan gi hjerneskade.


 7. Om depresjonen er reaksjon på medisin- eller alkoholmisbruk inngår også i vurderingen.


 8. Overdrevet alkoholmisbruk og fyll ble erkjent å forårsake problemer for flere tusen år siden.


 9. Holdninger og sosiale stereotypier kan skape barrierer for å oppdage og behandle alkoholmisbruk.


 10. Det var alminnelig kjent at han hadde et massivt rusproblem knyttet til et enormt alkoholmisbruk.


 11. Panikklidelse kan utvikle seg eller bli verre som et direkte resultat av langvarig alkoholmisbruk.


 12. Moren døde i1865, og Musorgskij fikk det første alvorlige sammenbruddet som følge av alkoholmisbruk.


 13. Langvarig alkoholmisbruk gir fysiologiske forstyrrelser i hjernen som toleranse og fysisk avhengighet.


 14. Wernicke-Korsakoffs syndrom er en alvorlig sykdomstilstand som kan oppstå etter langvarig alkoholmisbruk.


 15. Lidelsene ble satt i sammenheng med overvekt, kjederøyking, alkoholmisbruk og avhengighet av sovemedisin.


 16. Dessuten vil han bli husket for sin kampanje mot alkoholmisbruk og hans streben etter å øke arbeidsdisiplinen.


 17. Målrettede tiltak mot ungdom og unge voksne blir sett på som viktige for å redusere skadene ved alkoholmisbruk.


 18. Korsakoffs syndrom er som regel en følgetilstand av Wernickes encefalopati relatert til kronisk alkoholmisbruk.


 19. Troverdige, evidensbaserte opplysningskampanjer i massemedia om konsekvensene av alkoholmisbruk har blitt anbefalt.


 20. De ulike helseproblemene knyttet til langvarig alkoholmisbruk blir generelt oppfattet som nedbrytende for samfunnet.


 21. Den mest brukte argumentasjonen for et slikt forbud var alkoholmisbruk som årsak til mange sosiale problemer på øyene.


 22. Andre sykdommer, som hjerteproblemer, diabetes, eller tidligere alkoholmisbruk er også assosiert med kortere overlevelse.


 23. I sine siste år var han mentalt ustabil; han var utslitt etter mange år med mye arbeid, lite søvn, motgang og alkoholmisbruk.


 24. Innenfor medisinen ble begrepet på 1980-tallet erstattet av alkoholmisbruk og alkoholavhengighet i diagnoseklassifikasjonssystemet DSM III.


 25. Ut over de behandlinger som er nevnt, fins en lang rekke tiltak for å forebygge, følge opp og behandle alkoholavhengighet og alkoholmisbruk.


 26. Et annet gjennomgående funn er at stoffmisbruk, særlig alkoholmisbruk, ofte forekommer blant det mindretallet som begår voldelige handlinger.


 27. En studie vurderte kostnadene i Storbritannia for alle former for alkoholmisbruk i 2001 til å ligge mellom 18,5 og 20 milliarder britiske pund.


 28. Anslagene over de økonomiske kostnadene ved alkoholmisbruk, samlet av Verdens helseorganisasjon, varierer fra en til seks prosent av et lands BNP.


 29. Det som skiller Korsakoffs syndrom tydeligst fra andre mentale forstyrrelser som følge av alkoholmisbruk, er en manglende evne til å lære nye ting.


 30. De fleste vestlige kilder la skylden på økende alkoholmisbruk og et dårligere helsevesen, og denne teorien ble også implisitt godtatt av de sovjetiske myndighetene.


 31. Psykose, forvirring og organisk hjernesyndrom kan være forårsaket av alkoholmisbruk, noe som kan føre til at feil diagnose blir stilt, som for eksempel schizofreni.


 32. I faglig og forskningsmessig kontekst omfatter begrepet alkoholisme ofte både alkoholmisbruk og alkoholavhengighet, og regnes noen ganger å tilsvare alkoholavhengighet.


 33. Korsakoffs syndrom, også kalt Korsakoffs psykose, er en nevropsykriatisk tilstand forårsaket av mangel på tiamin (vitamin B1) som regel av langvarig alkoholmisbruk og/eller alvorlig feilernæring.


 34. Å øke minstealderen for kjøp av alkohol, og å forby eller begrense reklame for alkohol, er godt dokumenterte tiltak for å redusere skadevirkningene knyttet til alkoholavhengighet og alkoholmisbruk.


 35. Samme kilde hevdet også at han ble diagnostisert med skrumplever, men at dette ikke kunne offentliggjøres av hensyn til allmennheten, fordi skrumplever normalt assosieres med konsekvensene av alkoholmisbruk.


 36. Avgiftning er ikke egentlig å behandle alkoholisme, og det er nødvendig å følge opp avgiftningen med et egnet behandlingsprogram for alkoholavhengighet eller alkoholmisbruk for å redusere risikoen for tilbakefall.

Alkoholmisbrukere i en setning

Alkoholmisbrukere er en bøyningsform av alkoholmisbruk, nedenfor finner du eksempelsetninger for alkoholmisbrukere.


 1. Selvmord er også vanlig hos unge alkoholmisbrukere.


 2. Det første norske kursted for alkoholmisbrukere ble opprettet av Blå Kors på Eina i 1909.


 3. Verdens helseorganisasjon anslår at 140 millioner mennesker over hele verden er alkoholmisbrukere.


 4. En studie av Joshi, Rizzoli & Loder (2017) motsier klart at pasienter med klasehodepine oftere er eller har vært alkoholmisbrukere, innhentet fra statistisk materiale med definitive diagnoser i årene 2002–2012.

Alkoholmisbrukerens i en setning

Alkoholmisbrukerens er en bøyningsform av alkoholmisbruk, nedenfor finner du eksempelsetninger for alkoholmisbrukerens.


 1. Alkoholisme kan også føre til omsorgssvikt overfor egne barn, med påfølgende varige skader på den følelsesmessige utviklingen hos alkoholmisbrukerens barn.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ alkoholkonsum alkoholomsetningen ››

Generell informasjon om "alkoholmisbruk" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet alkoholmisbruk som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "alkoholmisbruk" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "alkoholmisbruk".