Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for advokater

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet advokater, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke advokater i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "advokater". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av advokater kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: advokaters. Hvis du klikker på bøyningen av advokater som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Advokater i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet advokater i en setning.


 1. To advokater i Salt Lake City, E.


 2. Nettstedet er en plattform for å vurdere advokater.


 3. Firmaet har 29 advokater med møterett for Høyesterett.


 4. Selv om IWW etter dette stilte to av sine beste advokater, Orrin N.


 5. Flere kjøpmenn og noen bønder fikk nå advokater til å tale sin sak.


 6. Yrkesgrupper, som for eksempel leger, advokater, og lærere, ble også rammet.


 7. Hausner ble assistert av Gabriel Bach og andre advokater i regjeringsapparatet.


 8. I september annonserte advokater for begge parter at de var kommet til en avtale.


 9. Med sitt kjennskap til tyske forhold var han en ressurs for andre norske advokater.


 10. De to hadde imidlertid lenge hatt et godt forhold som fremstående advokater i New York.


 11. Vance, John Travolta og Bruce Greenwood spiller advokater på ulike sider av konflikten.


 12. Hjort tok saker andre advokater ikke ønsket, blant disse var saken for Forbundet av 1948.


 13. Firmaet var det første advokatkontor utelukkende drevet av svarte advokater i Sør-Afrika.


 14. Justin bor i kongeriket Gabylonia, hvor advokater kontrollerer alt, og alle riddere har blitt kastet ut.


 15. Da Besant nektet å gjøre dette, kontaktet Bryant sine advokater, for å forberede en rettssak mot Besant.


 16. Brown gir både verdighet og fortvilelse til påtalemyndighetens advokater Marcia Clark og Christopher Darden.


 17. Lee Bailey eller Melvin Belli, to framstående advokater, skulle møte opp på Jim Dunbars morgentalkshow på tv.


 18. Lipstadts advokater visste at Irving hadde materiale i sitt privatarkiv som var langt mer relevant enn dette.


 19. Sammen med andre aktivister og advokater stiftet Jahangir og hennes søster Hina Jilani et advokatfirma i 1980.


 20. Mens fedrene vasket på restauranter og mødrene satt hjemme, drømte de om barn som ble leger, ingeniører og advokater.


 21. De fleste av Polens leger, advokater og kjøpmenn var jøder, og jøder betalte mer enn en tredjedel av all skatt i Polen.


 22. Det ble arbeidet for å få tsjekkisk inn i skolene, og mange salongmøter ble arrangert av protsjekkiske leger og advokater.


 23. I 1882 fant Rockefellers advokater en nyskapende selskapsform som sentraliserte styringen og som ble til Standard Oil Trust.


 24. I samråd med sine advokater valgte de derfor å gå offensivt til verks: De skulle vise at Lipstadts påstander var berettigede.


 25. Men det var valutaspørsmålet, kamplystne advokater for sølv mot de som foretrakk gull, som snart overskygget alle andre saker.


 26. Firmaet har over 300 ansatte, med mer enn 200 advokater og advokatfullmektiger og kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og London.


 27. Priebkes advokater forlangte blant annet at alle italienske dokumenter skulle oversettes til spansk, en prosess som kunne tatt to år.


 28. Fenomenet er utbredt blant personer i høystatusyrker og yrker med lang embetsutdanning, som advokater, lærere, leger og sivilingeniører.


 29. Det gjelder for eksempel helsearbeidere, advokater, prester, offentlig ansatte som behandler fortrolig informasjon og personer i forsvaret.


 30. Han tilknyttet seg fremtredende lokale advokater og utvidet fakultetet fra fire eksamenskandidater i 1908 til 36 i 1913, hans siste år som dekanus.


 31. Jurister besitter mange viktige stillinger i samfunnet, blant annet som dommere, advokater og offentlige tjenestemenn på en rekke forskjellige områder.


 32. Brødrene praktiserte som advokater sammen i forretningen McNary & McNary i Salem, mens John også var assisterende offentlig anklager i Marion County.


 33. Hovedforsvarer Geir Lippestad ble selv valgt ut av Breivik, og satte sammen et forsvarerteam av advokater og advokatfullmektiger fra hans eget advokatfirma.


 34. Bull forsøker også å hjelpe klientenes advokater, med å avgjøre hva slags type argumenter som han tror best kan vinne over jury-medlemmer under viktige rettssaker.


 35. Advokatstanden (russisk: advokatura) var delt inn i kollegier med ca 150 advokater i hver, og hvert kollegium organiserte advokatkontorer i et gitt geografisk område.


 36. Selve tittellåten ble en stor hit, hvor Culture presiserer hvor lett folk stoler på politikere, advokater, leger, prester og lærere, mens de ikke stoler på hverandre eller på seg selv.


 37. De første som tok i bruk betegnelsen jugoslav, i motsetning til bare sør-slav, var en gruppe advokater fra Kroatia og Bosnia-Hercegovina som i 1914 samlet seg for et politisk initiativ.


 38. FNs høykommissær for menneskerettigheter, Louise Arbour, uttrykte bekymring over Musharraf-regjeringens arrestasjon av Jahangir og andre advokater, menneskerettighetsaktivister og dommere.


 39. Akademiske og frie yrker er sterkt representert i dannelsesborgerskapet: Professorer, prester, leger, advokater, dommere, kjøpmenn, musikere, kunstnere, ingeniører, lektorer, høyere embedsmenn.


 40. I hele RAFs historie spilte bevegelsens advokater en viktig rolle, og noen av dem ble også rettsforfulgt for deltagelse i terroristenes virksomhet (blant annet Horst Mahler og Klaus Croissant).


 41. Konkursboets advokater hadde tidligere hevdet at utenlandsformuen omfattet en milliard kroner, men den langvarige og nitide jakten på utenlandsformuen bragte ikke for dagen funn som tydet på at denne påstanden stemte.

Advokaters i en setning

Advokaters er en bøyningsform av advokater, nedenfor finner du eksempelsetninger for advokaters.


 1. Brudd på advokaters taushetsplikt kan straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder, jf straffeloven § 144.


 2. Dette betyr at advokaters taushetsplikt går foran vitneplikten og politiets rett til å ta beslag under etterforskning.


 3. I mars 2018 gikk den tidligere Cambridge Analytica-ansatte Christopher Wylie ut i mediene med informasjon om hvordan selskapet hadde handlet mot sine advokaters råd for å påvirke valget.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ advokaten advokatfirma ››

Generell informasjon om "advokater" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet advokater som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "advokater" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "advokater".